1) Zvýšení bezpečnosti chodců

Na podnět Občanského sdružení Tehov za grantové podpory NADACE VIA proběhla DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE na zúženém a nepřehledném úseku silnice v obci (tzv. „tehovské esíčko“) bez chodníku mezi zdmi domů v blízkosti návsi. Denně tudy procházejí děti ze západní části obce ZŠ a zpět. Zároveň tímto úsekem procházejí všichni pěší při cestě na nejbližší zastávku ČD v sousedních Světicích, nebo v opačném směru cestou na autobusovou zastávku na návsi. Úsek nelze jinudy obejít a zejména pro pěší je natolik nebezpečný, že je třeba nalézt řešení v nejkratším možném čase. Považujeme za zásadní případné nehodě v nepřehledném místě předejít, věříme, že jen ta by přiměla odpovědná místa urychleně konat v této věci.

Co realizaci inspekce předcházelo? S žádostí o posouzení kritického místa jsme se obrátili na Dopravní akademii a získali posudek o nebezpečnosti místa. O řešení jsme samozřejmě žádali odpovědné osoby na Odboru správních agend a dopravy příslušného Městského úřadu v Říčanech. Dostali jsme odpověď, že mohou hodnotit konkrétní relevantní návrh řešení, nikoli řešení hledat. Bez finanční podpory jsme se dostali do slepé uličky, objednání bezpečnostní inspekce od Centra dopravního výzkumu v Brně (v ceně 25 tisíc Kč) by mnohonásobně překročilo naše finanční možnosti. Podali jsme proto žádost o grant u Nadace VIA na realizaci bezpečnostní inspekce, jejímž výsledkem by měl být praktický návrh řešení dopravní situace v místě. Závěry inspekce by naše občanské sdružení chtělo využít jako přílohu k další žádosti o grant či dotaci na pokrytí nákladů spojených s projektem na úpravu místní komunikace a samotnou realizací takové úpravy. A uspěli jsme!

Hodnocení výsledku inspekce a navržené řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců na tomto úseku bylo jedním z bodů veřejného zasedání zastupitelstva obce Tehov 17. 12. 2012. Kompletní dokumentace inspekce ke stažení pdfZDErádi si Váš názor vyslechneme na tel. 731 811 017. 

Prosinec 2012: Zastupitelé zaslali kompletní dokumentaci inspekce na Odbor správních agend a dopravy příslušného Městského úřadu v Říčanech s žádostí o nové vyjádření. Zástupci úřadu souhlasili se schůzkou a místním šetřením v Tehově, schůzka se zástupci OÚ s účastí OS Tehov i Policie ČR proběhla v úterý 9. 4. 2013 v 10:30h na inkriminovaném místě, zápis z místního šetření naleznete pdfZDE.
Nadále se budeme snažit získat finanční prostředky k realizaci navrhované úpravy (grant, dotace).

Září 2013: Na návrh OST s podporou zastupitele pana Zdražila zastupitelstvo obce ustavilo pětičlennou komisi složenou z občanů Tehova (jedním z členů je K. Ruszová, předsedkyně OST) s úkolem analyzovat dopravně-bezpečnostní situaci v obci, pojmenovat kritická místa, navrhnout jednotlivá řešení, analyzovat je a předat analýzu zastupitelstvu včetně navržených priorit.

Listopad 2013: V rámci hledání optimálního řešení kritické situace v "tehovském esíčku" se rýsuje možnost zbourání domu s rozpadající se zdí po pravé straně směrem k návsi, odkoupení části pozemku a rozšíření silnice s možností vybudování chodníku (obec obnovila jednání s majiteli dotčených nemovitostí a má předběžný souhlas majitele nemovitosti č.p. 6). Vzhledem k výši investice a k faktu, že majitelem silnice není obec, je třeba vynaložit veškeré úsilí na přesvědčení úředníků krajského úřadu o nutnosti bezodkladného řešení. Pan Havlíček, zastupitel obce Tehov, se ujal jednání s krajským úřadem.

Prosinec 2013: Rozhodli jsme se podpořit jeho snahu a pokusit se zvýšit prioritu "tehovského esíčka" na hromadě jiných žádostí na Krajském úřadě sestavením PETICE, jejíž úplné znění naleznete ZDE. Podpořte petici svým podpisem! Podpisové archy naleznete na OÚ Tehov případně na nástěnce v přízemí ZŠ Tehov. Pokud chcete aktivně pomoci při sběru podpisů, obraťte se na nás na tel. 731811017 nebo mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo si přímo vytiskněte ze souboru podpisový arch (nečíslujte ho) a kontaktujte nás. Až budeme sčítat podpisy a posílat petici na Krajský úřad, abychom "Váš" podpisový arch započítali a zařadili! Děkujeme za spolupráci!

Březen 2014: Máme odpověď na naši petici z Krajského úřadu.

Červen 2014: Stále se nic neděje, odeslán dopis na KÚ s prosbou o aktuální informace, jak kauza pokračuje, zatím bez odezvy.

Září 2015: Podle informací získaných na odboru dopravy Středočeského kraje v současné době probíhají jednání o odkupu budovy č.p. 8. V této fázi dochází k parcelaci pozemku, aby nedošlo k zatížení budovy a pozemku pod ní (nesouvisející) hypotékou, čímž by se zkomplikoval následný odkup pozemku a budovy stč. krajem.