Veřejná sbírka

OST má od jara 2012 povolenou tříletou veřejnou sbírku na podporu opravy kostela. Peníze vybíráme pouze formou dobrovolného vstupného na koncerty pořádané buď na sále nebo v kostele. Do  původní obecní veřejné sbírky na stejný účel padlo vstupné za první dva koncerty pořádané OST v prosinci 2011. Sbírka pak byla v řádném termínu ukončena a peníze šly na opravu kostela částečně s přispěním farnosti (ve výši cca  150 tis farnost, 120 tis. sbírka). Vyhlašovatelem nové sbírky na stejný účel je přímo OS Tehov.

Po dubnovém benefičním koncertě (04/2013) jsme spočítali prozatímní výtěžek sbírky na pomoc kostelu sv. Jana Křtitele v Tehově po prvním roce jejího trvání. Ze zapečetěné schránky jsme za přítomnosti pana Jana Jandy, místostarosty obce, vyňali částku 14 381,- Kč (výtěžek výhradně z dobrovolného vstupného na koncerty pořádané OS Tehov). Částka byla převedena na speciálně zřízený účet sbírky u FIO banky, a.s. Od 1. července 2013 je tedy možné zasílat příspěvky (určené výhradně na účely rekonstrukce tehovského kostela) i bezhotovostně, a to na speciální účet sbírky 2300421404/2010, Fio banka, a.s. Děkujeme.

Na jaře 2015 byla sbírka ukončena, celkově jste během tří let přispěli částkou 22195,- Kč, a to výhradně formou dobrovolného vstupného na benefiční koncerty pořádané OS Tehov ve spolupráci s Farností Říčany. Všichni účinkující vystoupili zdarma. Náklady spojené s konáním koncertů byly uhrazeny z prostředků OS Tehov.

Tato částka bude využita na rekonstrukci vstupního portálu na hřbitov.

Ukázka z fotogalerie