O nás

Spolek OS Tehov, z.s. je nestátní nezisková organizace založená 8. 2. 2011 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Původní název Občanské sdružení Tehov jsme museli změnit podle Nového občanského zákoníku platného od ledna 2014, kdy jsme se dle zákona stali spolkem a i v názvu je slovo "sdružení" zapovězeno. Nicméně náplň i cíle našeho uskupení zůstávají nezměněny :-). Impulsem k založení sdružení byl zájem dobrovolníků z řad rodičů předškolních a mladších školních dětí provozovat zájmové kroužky ve spolupráci s malotřídní ZŠ v Tehově. Zároveň si klademe za cíl oživovat veřejný život pořádáním kulturních a zábavných akcí pro občany Tehova a okolí, což umožňují sponzoři a dobrovolní dárci. Již třetím rokem jsme získali dotaci od obce ve výši 10 tisíc korun. Rovněž usilujeme o získání grantů od různých nadací na realizaci projektů, které by vedly ke zvelebení naší obce.

Veškeré administrativní činnosti pro OS provádějí členové sdružení bezplatně, na jednorázových akcích rovněž jak členové sdružení tak jeho příznivci pomáhají s organizací jako dobrovolníci bez finančního ohodnocení, proto držíme nízké ceny kroužků, které jsou tak dostupné snad všem tehovským dětem. Veškeré příjmy sdružení z plateb kroužků tak čerpáme výhradně na materiálové zajištění kroužků, pronájem prostor (ZŠ poskytuje prostory bezplatně, děkujeme), na odměny lektorům (někteří ovšem také pracují zdarma!) a materiálové náklady jednorázových akcí. 

V roce 2016 jsme spustili projekt dotovaných programů pro děti z družiny základní školy Tehov. Projekt si klade za cíl zprostředkovat dětem zajímavé volnočasové aktivity s minimální, případně nulovou finanční spoluúčastí rodičů tak, aby byla aktivita dostupná pro opravdu všechny děti. V rámci projektu letos dětem nabízíme dva programy formou kroužků, do kterých se děti hlásily jako obvykle. První je páteční odpolední setkávání plné bubnování a her s hudbou, plně hrazené z prostředků spolku. Druhý program je lesní družina, kterou jsme otevřeli ve spolupráci s Ekocentrem Říčany. Provoz Lesní družiny v prvním pololetí školního roku 2016/2017 je z velké části hrazen z dotace od Středočeského kraje. Doufáme, že se nám do budoucna podaří tyto programy ještě rozšířit.

Chcete podpořit některý z projektů? Máte chuť podílet se na dění v Tehově? Chcete nám na akcích vypomoci jako dobrovolníci? Máte nové nápady?

Přijďte mezi nás, sdružení je otevřené všem. Neváhejte nás kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Z našich akcí:

2017

 • Ve středu 27. prosince proběhlo v kostele Narození svatého Jana Křtitele v Tehově každoroční Zpívání u jesliček. Vystoupil dětský folklórní soubor Svatojánek s českými koledami a vánoční zpívanou hrou a poté skautky z 2. oddílu Dálava ze střediska Lípa Říčanys krátkým pásmem vánočních písní a spirituálů. Na závěr jsme si zazpívali všichni společně.
 • O první adventní neděli 3. prosince jsme se sešli na návsi při rozsvěcení vánočního stromu. Společně jsme obdivovali betlém ze sena z dílny paní Ivy Šotkovské. Na brzký příchod Vánoc nás krásně naladily děti z MŠ Tehov s vánočními říkadly a žáci ZŠ Tehov s tradiční muzikálovou hrou z pera paní ředitelky radany Šimčíkové o narození Ježíška.
 • V sobotu 2. prosince proběhly adventní dílny pro rodiče a děti. Ti starší si vyrobili originální adventní věnec, děti tvořily jednoduché a přitom zajímavé ozdoby i dárečky pro své blízké, u jednotlivých stolečků se jim jako tradičně věnovali dobrovolníci.
 • Na sv. Martina jsme se sešli v hojném počtu pod schody ke kostelu a tentokrát prošel Lampiónový průvod Tehovem netradiční trasou přes Hůru kolem vodárny k hasičské louce, kam nás přijel pozdravit sám sv. Martin na bílém koni. Bohužel s sebou nepřivezl sníh, ale nadílku v podobě deště. Naštěstí se všichni mohli zahřát čajem či svařákem a posilnit upečenými dobrotami, které věnovaly dobrovolnice z řad tehovských maminek. Účast byla i přes nepřízeň počasí opravdu hojná, vesnici rozsvítilo kolem stovky převážně vlastnoručně vyrobených lampiónů.
 • V sobotu 24. června jsme se zapojili do organizace 2. ročníku Tehovské pouti. Mohli jste například zkusit svůj střelecký um na naší špuntovkové střelnici. Děti z kroužků OS Tehov přispěli nejen do kulturního programu (folklórní soubor Svatojánek, Hudební hrátky), ale postaraly se také o část občerstvení (kroužek Dnes vařím já).  
 • V sobotu 3. června vyplulo u příležitosti Dětského dne asi 50 malých tehovských námořníků na cestu kolem světa. Na dobrodružné trase lesem na tehovské Hůře přistáli v Grónsku, Severní i Jižní Americe, Austrálii, Indii a Africe. Všude se dozvěděli něco nového a zajímavého o nově objevené zemi i o zámořských objevech celkově, ale museli také splnit nelehký úkol, který jim domorodci připravili. Na posledním úseku cesty museli navíc proplout nebezpečným územím pirátů. Po šťastném návratu do Evropy jsme si všichni společně opekli buřtíky a děti dostaly za odměnu kompasy, aby se neztratily na příštích objevitelských cestách. Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli.
 • Hlavní zásluhu na úspěchu letošního Vynášení Morany nese dozajista svatý Petr. Ačkoli ráno padaly trakaře, kolem deváté déšť ustal a v deset hodin již krásně svítilo sluníčko na cestu z návsi až k Panskému rybníku. U rybníka jsme shlédli jarní pásmo dětského folklórního souboru Svatojánek a pak jsme Moranu spálili. Slunečné dopoledne dětem krásně zpestřil pan Václav Březina, který děti i tatínky učil vyrábět z vrbového proutí píšťalky. Moc děkujeme! Na závěr si děti stužkami ozdobily lítečka, aby donesly do vsi jaro. To největší jako vždy ozdobilo školní plot. Děkujeme Rybářskému spolku za poskytnutí zázemí a zejména panu Pavlu Havlíčkovi za každoroční obětavou podporu této jarní akce.
 • Aprílovou sobotu jsme věnovali tradičním Jarním dílnám na sále OU Tehov. Tentokrát jsme řadu dílen propojili, takže děti nevyráběly jen samostatné malé výrobky, ale mohly si vyrobit jeden, který na několika různých dílnách postupně vylepšovaly. Domů si tak vedle dalších drobností mohly odnést ozdobený květináč se zasetým osením a zapíchnutou dekorací. Maminky i větší dívky tvořily jarní výzdobu do svých domovů a chlapci si z proutí pletli pomlázky, které o dva týdny později bohatě využili. Děkujeme všem, kteří s přípravou a organizací dílen pomáhali a všem, kteří na ni věnovali nebo zajistili materiál.
 • Den po svátku Tří králů zavítali tři králové z řad dětského folklórního souboru Svatojánek i do Tehova. S hudebním doprovodem obcházeli domy, kvůli mrazivému počasí se však nedostali dále než do okolí návsi. Vykoledovaných 1274 korun věnují opět na charitu

2016  

 • V tehovském kostele pořádáme vánoční hudební setkání již pět let. Tentokrát se o program Zpívání u jesliček postaral den po Svatém Štěpánu folklórní soubor Svatojánek se svými hosty: Collegiem Aliquando a Janem a Kateřinou Janišovými. V rámci programu vystoupili i rodiče malých Svatojánků a na závěr si zazpívali koledy všichni přítomní společně.
 • O první adventní neděli 27. 11. se přes nevlídné počasí sešel hojný počet obyvatel Tehova na návsi při rozsvěcení vánočního stromu. Společně obdivovali betlém ze sena z dílny paní Ivy Šotkovské. Na brzký příchod Vánoc nás krásně naladily děti z MŠ Tehov s vánočními říkadly a žáci ZŠ Tehov s tradiční hrou o narození Ježíška.
 • V sobotu před první adventní nedělí jsme se sešli na sále OÚ Tehov, abychom si na adventních dílnách vyrobili dekorace a vnesli do svých domovů radostné očekávání Vánoc. Dílny se tentokrát těšily nečekaně vysoké účasti, takže část pozdě příchozích musela již s materiálem hodně improvizovat. Děti měly možnost zkusit práci s papírem, ratanem či ovčím rounem. Ty větší si dokonce mohly samy vyrobit krásné gelové svíčky. Pro dospělé byl opět k dispozici široký výběr materiálu k tvorbě adventních věnců. Moc děkujeme všem dárcům materiálu a všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli.
 • Lampiónový průvod v Tehově druhou listopadovou neděli se vydařil, prošli jsme ztemnělou obcí i okrajem lesa, kde byl tentokrát největším lampiónem měsíc den před tzv. “superúplňkem”, který nastává opravdu zřídka. Naposledy byl v roce 1948, příště bude měsíc v úplňku tak blízko Zemi za 18 let. Na závěr průvodu jsme pod schody ke kostelu shlédli ohnivou show v podání členů skupiny InsPyro. Při pohledu na tanec s ohněm na kluzkém namrzlém povrchu se skutečně tajil dech. Jako vždy zabral na zimu také čaj a svařák. Účast byla i přes mrazivé počasí opravdu hojná, vesnici rozsvítilo kolem stovky převážně vlastnoručně vyrobených lampiónů.
 • Prezentace kroužků letos proběhla opět ve spolupráci se ZŠ a MŠ Tehov, ovšem tentokrát na akci pořádané obcí - na 1. ročníku Tehovské pouti. Přes nepřízeň počasí, kdy nás pozlobila bouřka, se akce vydařila. Děti si kromě několika málo tradičních pouťových atrakcí mohly prohlédnout hasičské auto, velký ohlas měly vznášející se balónky plněné heliem. O kulturní program se na pódiu, které zdarma zapůjčilo město Říčany, postaraly tehovské děti a v podvečer zahrála k dobré náladě kapela Crossroads. Velký dík patří koordinátorce a duši celé akce, paní Kateřině Šebkové, předsedkyni OS Tehov a zároveň člence Kulturního výboru obce Tehov. Doufáme, že se sejdeme na této akci i v dalších letech a že se stane tehovskou tradicí.
 • Začátkem června jsme se sešli u lesa na konci Slunečné ulice na oslavě Dětského dne, tentokrát ve znamení záchrany kohoutka, který se dusil díky svému hamounství :-) Počasí nám přálo, akce se zúčastnilo více než 70 dětí, ty větší už pomáhaly na jednotlivých stanovištích. Děkujeme jim i všem dalším dobrovolníkům, kteří se na organizaci podíleli, v neposlední řadě Farmě Tehov, která zapůjčila netradiční dobrovolnici - živou krávu, která neměla o obdivovatele nouzi. Dětské klání jsme zakončili táborákem, a co víc, kohoutek byl zachráněn a poučil se.
 • Na Jarních dílničkách pro děti a rodiče jsme o Květné neděli 20. března společně vytvářeli jarní věnce, průsvity do oken, netradiční dárečky z koupelové soli a další velikonoční dekorace, nezapomněli jsme ani na tradiční pomlázky. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se věnovali dětem u jednotlivých stolečků, všem kdo přispěli na materiál a v neposlední řadě našim dárcům materiálu, zejména Výzkumnému ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, který nám poskytl exkluzivní proutky na pomlázky a firmě H + H METAL – CZ, s.r.o., která nám poskytla filcové a papírové vysekávané dekorace a samozřejmě i všem ostatním drobnějším přispěvatelům.
 • Letos jsme se sešli již první březnovou neděli, abychom ze vsi vynesli zimu, která nás o pár dní před tím vytrestala takovým návalem sněhu, že celá ves ztichla na 24h výpadkem proudu. I přes nepříznivé počasí byla účast hojná. U Panského rybníka jsme se s Moranou rozloučili pásmem lidových písní v podání folklórního souboru Svatojánek a pak jsme ji spálili. Oheň jsme pak využili k zahřátí a opečení špekáčků. Každé z dětí si vyzdobilo svou vrbovou větvičku mašlemi a odneslo si tak domů příslib jara. To největší "líto" jsme již tradičně zavěsili na plot základní školy, aby mohlo jaro do vsi. Děkujeme panu Havlíčkovi z Rybářského spolku za poskytnutí zázemí u rybníka.
 • V sobotu 9.1.2016 procházeli po vsi tři králové. Děti z folklórního souboru Svatojánek přes mrazivé počasí statečně obcházely obcí a zpívaly z plna hrdla. Vykoledovaných 1209 Kč se rozhodly věnovat organizaci Člověk v tísni na projekty v rozvojových zemích.

2015

 • Den po svatém Štěpánu se rozsvítil kostel při tradičním Zpívání u jesliček. O vánoční náladu se letos vedle folklórního souboru Svatojánek postaraly skautky z druhého oddílu Dálava střediska Lípa v Říčanech s pásmem vánočních písní a spirituálů.
 • Na první adventní neděli jsme se přes nevlídné počasí sešli ve velmi hojném počtu na návsi při rozsvěcení vánočního stromu. Společně jsme obdivovali betlém ze sena z dílny paní Ivy Šotkovské a celou akci korunovala tradiční vánoční hra paní ředitelky ZŠ a MŠ Tehov Radany Šimčíkové v podání žáků školy.
 • V sobotu před první adventní nedělí proběhly adventní dílny - děti si vedle vyrábění nejrůznějších papírových dekorací a zdobení perníčků vyzkoušely i leptání na sklo a maminky daly prostor své fantazii při výrobě adventních věnců. Letos přišlo tvořit téměř 70 dětí.
 • Lampiónový průvod obcí první listopadovou sobotu se letos opravdu vydařil, prošli jsme ulicemi i temným lesem, kde se děti proměnily ve světlušky. A že se sešlo nejméně 80 dětí, byl průvod opravdu impozantní podívaná jistě i z dálky. Přálo nám mimořádně teplé počasí, takže jsme se od svařáku rozcházeli opravdu zvolna a neradi.
 • S prázdninami jsme se letos rozloučili 30. srpna akcí Tehovská Regata. Poslední prázdninovou neděli se přes veliké horko sešlo téměř 30 dětí – námořníků a konstruktérů na hrázi Panského rybníka. Mnozí si přinesli již z domova vyrobená plavidla z přírodních materiálů, ale nejméně polovina dětí si s pomocí rodičů (převážně tatínků) vyráběla plachetnice i záchranné čluny ze silné borové a modřínové kůry a dalších přírodnin přímo na místě. Odměnou dětem kromě krásných lodí byly nanuky, lízátka, ovoce a hlavně hodně tekutin :-). Tehovský oceán brázdil i záchranný člun pro zbloudilé loďky, který povozil i malé konstruktéry. Všichni si hravé odpoledne užili. Děkujeme za Vaše dobrovolné příspěvky ve výši 331,- Kč.
 • Ve čtvrtek 25. 6. jsme se rozloučili se školním rokem společnou Besídkou ZŠ a MŠ Tehov a spolku OS Tehov. Děti z jednotlivých tříd i z MŠ si pro rodiče připravily zábavný program, prezentovaly se zde rovněž kroužky pořádané OS Tehov. V neposlední řadě se škola rozloučila s páťáky, které posílá na vyšší stupeň školy do Prahy či do Říčan, MŠ se rozloučila s předškoláky a slavnostně je předala škole.
 • V sobotu 6. června se na louce nad Tehovem sešlo asi 50 dětí na oslavě dětského dne. Děti si na startu v pohádkovém stanu vyrobily královské korunky a pak se rády před horkým počasím schovaly do stínu Pohádkového lesa, kde se setkaly s princem, princeznou, vodníkem, čerty, elfy a ježibabou, u kterých si mohly splněním nelehkého úkolu vysloužit ozdoby na své královské koruny. Nakonec si všichni opekli na ohýnku buřtíky. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli a připravili tak dětem k jejich svátku krásný pohádkový zážitek.
 • Týden před Velikonocemi jste přišli spolu s dětmi naJarní dílničky, již páté jaro jste s nadšením vytvářeli výzdobu svých domovů a jarní dárečky svým blízkým. Vydařily se voskem malované kraslice, motýlci z vlny, květinové girlandy z filcu a mnohé další výrobky včetně pomlázek a jarních věnců.
 • Den po prvním jarním dnu jsme se sešli, abychom ze vsi vynesli zimu. I přes nepříznivé počasí byla účast hojná. U Panského rybníka jsme se s Moranou rozloučili pásmem lidových říkanek a písní a pak jsme ji spálili a utopili. Ohýnek jsme pak využili k zahřátí a opečení špekáčků. Vyzdobili jsme si lítečka, která vnesla jaro do našich domovů. To největší jsme již tradičně zavěsili na plot základní školy, aby mohlo jaro do vsi. Děkujeme panu Havlíčkovi z Rybářského spolku za poskytnutí zázemí u rybníka.
 • V neděli 4. 1. jsme se tak trochu loučili s vánočním časem na již tradičním tříkrálovém zpívání u jesliček v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Tehově. Vystoupily děti z tehovského folklórního souboru Svatojánek a smíšený vokální soubor Collegium Aliquando s hostujícím varhaníkem. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného putoval jako vždy do veřejné sbírky.

2014

 • V prosinci proběhl v kostelele již čtvrtý adventní koncert na podporu rekonstrukce kostela Narození sv. Jana Křtitele v Tehově. Příjemně nás naladil ženský vokální soubor Urban Ladies. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného putoval do veřejné sbírky.
 • Na první adventní neděli, 30. listopadu 2014 v 17 hodin, se již tradičně sešli tehovští sousedé ke společnému rozsvícení vánočního stromu na Svatojánské návsi v Tehově. O bohatý kulturní program se postaraly děti ze Základní školy a Mateřské školy Tehov a z kroužků požádaných Občanským sdružením Tehov. Nejprve se představily nejmenší děti z tanečního kroužku. Potom jsme za zvuku slavnostní fanfáry rozsvítili světla na vánočním stromě. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školy a na závěr zlatý hřeb, na který se všichni celý rok těší, Vánoční hra z pera ředitelky ZŠ Tehov Radany Šimčíkové v podání školních dětí. Pro zahřátí nechyběl čaj a svařák, maminky upekly i něco k zakousnutí. Společně jsme obdivovali a po zbytek adventního a vánočního období obdivovat budeme unikátní slaměný Betlém pod vánočním stromem, který vytvořila paní Iva Šotkovská a každý rok přidává jednu postavičku. Letos přibyl pejsek.
 • Dne 29. listopadu mezi 14. a 17. hodinou pořádalo Občanské sdružení Tehov na sále Obecního úřadu Tehov již čtvrtý ročník Adventních dílen pro děti a rodiče. Zatímco maminky popouštěly uzdu své fantazii a prokazovaly obdivuhodnou zručnost i vkus při tvorbě adventních věnců, jejich děti (a sešlo se jich více než 50) vyráběly ozdoby a girlandy z papíru, vánoční přáníčka či voňavé vánoční sáčky s kořením, zdobily perníky a malovaly ozdůbky z vizovického těsta. Maminky i větší dívky vyrobily na 30 adventních věnců, výrobky dětí spočítat nelze. Moc nás potěšilo, že se do vyrábění zapojili i tatínkové, z nichž někteří stříhali a skládali papírové ozdoby či zdobili perníčky s ještě větší vervou než děti.

 • Lampiónový průvod již počtvrté rozsvítil obec za účasti téměř stovky dětí, které měly často vlastnoručně vyrobené překrásné lampiónky. Ale někteří nadšenci se k nám připojili i bez vlastního světýlka. Vyvrcholením Lampiónového průvodu bylo opět vypouštění lampiónů štěstí nad Tehovem, všichni jsme si mohli něco hezkého do budoucna přát.
 • Před startem nového školního roku jsme se sešli 31.8. u Panského rybníka na Tehovské regatě. Malí i velcí spolupracovali na výrobě loděk z borové kůry a dalších přírodních materiálů. I přes počáteční nepřízeň počasí se sešlo dvacet dětí, které si své plachetnice pouštěly po rybníce a porovnávaly technologie. Sluníčko naši snahu odměnilo a v průběhu odpoledne přeci jen vysvitlo. Děti si odnesly domů kromě svých prototypů i lízátka, žvýkačky a obrázkové školní rozvrhy. Vaše dobrovolné příspěvky ve výši 150 Kč pokryly náklady za akci. Děkujeme!
 • Letošní oslavu MDD 7. června si přišlo užít šedesát převážně tehovských dětí. I přes velké horko se děti vydaly k lesu na konec Slunečné ulice, kde se vrátily o několik set let zpět. Ve středověkém tábořišti si každý vyzdobil vlastní měšec, do kterého pak na lesní trase získával zlaťáky za splněné úkoly. Kromě dalších malých odměn se každý zájemce svezl na opravdovém oři. Děti si mohly prohlédnout a osahat středověké nástroje, oděvy, zbraně a další předměty, někteří odvážlivci se oblékli i do kroužkové zbroje. Veliký dík patří všem dobrovolníkům, kteří se dětem věnovali na jednotlivých stanovištích, manželům Kazimourovým za zapůjčení dobového stanu, oděvů i dalších rekvizit, Divadelnímu spolku Tyl Říčany za zapůjčení kostýmů, paní Klimentové za velice operativní poskytnutí koní včetně milé obsluhy, paní Mikoláškové a firmě Equitrading za laskavé zapůjčení ochranných jezdeckých přileb pro děti a věnování některých odměn pro děti, SDH Tehov za zapůjčení stolů a lavic a mladým dobrovolným hasičům za pomoc na jednotlivých stanovištích. I v dalších letech budeme doufat v tak dobrou spolupráci. V neposlední řadě děkujeme manželům Chromým za posekání louky a všem dalším, kteří pomohli připravit dětem zábavné odpoledne. Do pokladny OST jste přispěli částkou 592 Kč, zbytek nákladů na pořádání MDD ve výši necelých 2 tisíc Kč, uhradíme z dotace OÚ Tehov. 
 • Ve čtvrtek 29. 5. jsme se sešli na sále OÚ (vytrvalý déšť nám to venku nedovolil) a rozloučili jsme se školním rokem Tehovskou besídkou - společnou akcí OS Tehov a ZŠ a MŠ Tehov. Krátké scénky předvedly děti z jednotlivých tříd ZŠ i MŠ, vystoupily děti z kroužků pořádáných OST, škola se slavnostně rozloučila s odcházejícími žáky 5. třídy a oni s ní, Mateřská škola symbolicky předala předškoláčky škole základní. Akce se vydařila, děti se předvedly rodičům i spolužákům. Veliké díky patří všem, kteří pomohli při přípravách besídky. Především Katce Šebkové a paní ředitelce za přípravu a režii, všem učitelkám a lektorům za přípravu jejich vystoupení či výstavek. V neposlední řadě moc děkujeme panu Strakatému, který se tradičně perfektně postaral o ozvučení.
 • Paní Zimu Moranu přišlo na Smrtnou neděli, hned následující den po Jarních dílnách, vynést z Tehova asi 20 dětí s rodiči. Naší Moranu vyráběly děti v družině ZŠ Tehov, o zaříkávání Zimy a tradiční dětské tanečky se postaraly cestou z návsi a v cíli u rybníka děti z folklórního "Svatojánku". Počasí nám přálo, bylo teplo a slunečno, jen vítr foukal poměrně dost, aspoň Morana pěkně hořela :-) Opekli jsme buřtíky a užili si odpoledne. Děkujeme paní Zelenkové za výbornou bábovku! Každé z dětí si na závěr vyzdobilo a odneslo domů malé "líto", větvičku s mašličkami, symbol jara. Hlavní větší "líto" jsme po návratu připevnili na náves u školy. Děkujeme za Vaše příspěvky, vybraná částka 173,- Kč byla vložena do pokladny OS Tehov. Materiálové náklady na akci činily 546,- Kč.
 • Na letošní Jarní dílničky 2 týdny před Velikonocemi přišlo téměř 40 dětí. Všem se tvoření líbilo a akce se povedla, a to hlavně díky Vám všem dobrovolníkům, kteří jste pracovali s dětmi u stolečků, případně u věnců či pomlázek. Veliký dík patří všem těm, co připravovali sál, připravovali materiál na dílničky předem (proutky vrby, větve bříz, vyfouknutá vajíčka, vymýšlení a výrobu prototypů výrobků, výrobu ozdob na věnce atd, atd...) i těm, co se podíleli na úklidu. Děkujeme paní Hoffmanové za poskytnutí vrbových prutů na pomlázky. Snad Vám dekorace zde vyrobené budou celé jaro doma dělat radost. Děkujeme za Vaše příspěvky na materiál, vybraná částka 1566,- Kč byla vložena do pokladny OS Tehov. Materiálové náklady na akci činily 1452,- Kč. Těšíme se na Vás na našich dalších akcích a děkujeme za Vaši přízeň!
2013
 • První adventní neděli, 1. prosince, jsme se v hojném počtu sešli na tehovské návsi, abychom se naladili na nadcházející advent a byli při tom, když se rozsvítí vánoční strom za zvuku fanfáry prvního trumpetisty Pražské komorní filharmonie a občana Tehova, pana Svatopluka Zaala. Děti ze ZŠ Tehov si připravily krátké divadlo s koledami, zatančily i děti z Tanečního kroužku Terezky Zajíčkové. Měli jsme možnost prohlédnout si již třetím rokem stále se rozrůstající slaměný betlém, který vyrobila paní Šotkovská a který je pod stromem umístěn. Kdo měl chuť, mohl se zahřát svařákem nebo čajem, děkujeme paní Čížkové, Šebkové, Phethean a Ruszové za upečení něčeho k zakousnutí. Velice děkujeme panu Strakatému za ozvučení celé akce a panu Novákovi, který se v Tehově svědomitě stará o veřejné osvětlení, za samotné rozsvícení. Děkujeme za Vaše příspěvky na další akce pro děti ve výši 1145 Kč, na keramickou pec jste za dětmi vyrobené vizovické ozdůbky pro štěstí dali do kasičky 722 Kč, děkujeme.
 • Již třetím rokem jsme se týden před začátkem adventu, v neděli 24. listopadu, sešli na sále OÚ, abychom si vlastnoručně vyrobili vánoční dekorace. Na Adventní dílny přišlo tvořit přes 50 dětí, aby si vyrobily více než 150 výrobků, kterými potěší své blízké nebo třeba ozdobí vánoční stromek. Maminky si vyrobily celkem 29 adventních věnců v ceně cca 150-200Kč dle spotřebovaného materiálu. Materiálové náklady na věnce dosáhly výše 5229 Kč, maminky přispěly na materiál částkou 5284 Kč. Náklady na dětské dílny dosáhly výše 1876,50 Kč a ve formě příspěvků na materiál jsme vybrali 908 Kč. Rozdíl jsme uhradili z obecní dotace. Moc děkujeme panu Novotnému a panu Pilnému za poskytnutí chvojí na věnce. Díky všem za příjemné odpoledne!
 • V neděli 10. 11. jsme v 17h vyrazili od kostela na procházku Tehovem s lampiónovým průvodem. Přes mrholení se nás sešlo asi 50, většina dětí s vlastnoručně vyrobeným lampiónem. Účastnilo se dokonce několik miminek a dokonce se našli i nadšenci bez lampiónu :-), protože ho nestihli vyrobit ani koupit. Ale lampiónů bylo i tak spousta a dokonce se počasí na chvíli umoudřilo a podařilo se nám na kopečku vypustit asi deset barevných papírových balónů - lampiónů štěstí. Po návratu do centra obce jsme se u rybníčka posílili dobrotami, které upekly paní Šebková a paní Ruszová, a zahřáli jsme se čajem a svařákem. Děkujeme za Vaše dary do kasičky ve výši 250 Kč. Veliký dík patří panu Novákovi, který čekal na průvod ve stánku u rybníčka.
 • V neděli 1.9. jsme dali sbohem letním prázdninám na Vláčkohraní. Sešli jsme se tentokrát na sále OÚ a i přes slunečné počasí přišlo téměř 30 dětí, aby si pohrály se sestavováním dřevěné vláčkodráhy - ty větší hlavně stavěly a ty menší si pak neúnavně hrály s vláčky v důmyslné soustavě mostů a tunelů nejdelší a nejpropletenější vláčkodráhy, jakou kdy Tehov viděl. Kolejnice si někteří donesli vlastní, většinu zapůjčili členové OS Tehov a další stavební díly rovněž poskytla Mikešova MŠ v Tehově. Děkujeme. Vše bylo podepsáno a nic se neztratilo, paní průvodčí všem označila zcela pravé pamětní vlakové jízdenky kleštičkami a děti se občerstvily v jídelním voze (děkujeme paní Zelenkové a paní Mikoláškové za darované dobroty pro děti). Děkujeme za Vaše příspěvky na "jízdné" v celkové výši 145 Kč. Za společně vytvořený malovaný vláček sestavený z vlastnoručně vyzdobených vagónků vyrobených z nalepených jízdenek, si každé dítě odneslo domů malý suvenýr.
 • V sobotu 22.6. jsme se rozloučili se školním rokem novou akcí, kterou jsme pořádali společně se ZŠ Tehov. Dětská veselice, kde se prezentovaly děti z jednotlivých tříd i představily kroužky pořádáné OST, se vydařila, děti se předvedly rodičům i spolužákům, snad dorazilo i pár bývalých žáků. Škoda jen, že bylo takové horko. Veliké díky patří všem, kteří pomohli při přípravách Dětské veselice. Především Katce Šebkové a paní ředitelce za přípravu a režii Veselice, všem lektorům za přípravu jejich vystoupení či výstavek i Gábině Dědkové, Katce Phethean a Katce Ruszové za upečení dobrot. Dále moc děkuji paní Aleně Krejčové, Terezce a Tomáši Zajíčkovým, Petře Horké, Martinu Košatovi, Petru Šimečkovi i Petru Šebkovi za dřinu s pódiem i ostatními rekvizitami (lavice, stoly, slunečníky, altány, koberec a kdoví co ještě) a v neposlední řadě panu Strakatému za tradičně perfektní ozvučení a hlavně zapůjčení veškeré zvukařiny i její profesionální obsluhu. Je skvělé, že je tu tolik lidí, kteří se nadšeně a nezištně zapojují do práce s dětmi a pro děti. Díky všem!
 • V sobotu 13. dubna dopoledne se v Tehově téměř 30 dobrovolníků dospěláků a s nimi nejméně stejné množství dětí vrhlo na jarní úklid obce a jejího nejbližšího okolí. Škoda že nás nebylo více, některé úseky jsme uklidit nestačili. I v tomto počtu jsme naplnili více než 50 pytlů odpadky, které do škarp a okolí dokonce i lesních cest odhazují ti, kteří se do úklidové akce bohužel asi nezapojili. Věříme, že děti, které s námi uklízely, odpadky v budoucnu odhazovat nebudou. Jejich výkřiky - "to snad není možný, jak může někdo vyhazovat něco z auta!" a nebo "proč si ten papírek od čokoládky nedal zpátky do kapsy?" a pod. nám byly odměnou za naše úsilí :-) Věříme, že se akce Čistý Ladův kraj - tradiční jarní úklid v obcích Ladova kraje u příležitosti Dne Země - bude konat s Vaší hojnou účastí i napřesrok. Veliký dík patří panu Janu Pokornému za neúnavný svoz naplněných pytlů, místnímu rybářskému spolku za zapůjčení jejich pozemku a panu Havlíčkovi za všeobecnou podporu a pomoc. A samozřejmě Vám všem, kteří jste odpadky sbírali!
 • Na Jarních dílničkách týden před Velikonocemi jsme přivítali jaro s více než 50ti dětmi a jejich rodiči, snad Vám dekorace zde vyrobené budou celé jaro doma dělat radost. Děkujeme paní Hoffmanové za poskytnutí vrbových prutů na pomlázky a neméně děkujeme všem, kteří pomáhali u jednotlivých dílniček. Děkujeme za Vaše příspěvky na materiál, vybraná částka 1747,- Kč byla vložena do pokladny OS Tehov. Materiálové náklady na akci činily 1500,- Kč. Těšíme se na Vás na našich dalších akcích a děkujeme za Vaši přízeň!
 • Paní Zimu Moranu přišlo na Smrtnou neděli vynést z Tehova na 40 dětí s rodiči. Naší Moranu vyráběly děti na kroužku Tvoření, o zaříkávání Zimy a tradiční dětské tanečky se postaraly cestou z návsi a v cíli u rybníka děti z folklórního "Svatojánku" a flétnového kroužku. Ohřáli jsme se u ohníčku, opekli buřtíky, snad i čaj trochu zahřál. Sluníčko se snažilo hřát z modré oblohy, ale 4°C a vítr nám připomínaly, že zima je ještě mezi námi. Moranu jsme spálili a utopili a každé z dětí si neslo domů vyzdobené "líto", větvičku s mašličkami, symbol jara. Hlavní větší "líto" jsme po návratu připevnili na náves u školy. Tak snad už jaro konečně brzy opravdu přijde! Děkujeme za Vaše příspěvky, vybraná částka 306,- Kč byla vložena do pokladny OS Tehov. Materiálové náklady na akci činily 680,- Kč.

2012

 • Při sousedském setkání první adventní neděli při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu na návsi se nás sešlo opravdu hodně a děti svým vystoupením všechny přítomné  příjemně naladily. Děkujeme všem za účelové dary v celkové výši 1210,- Kč na pořízení piána pro ZŠ a koncerty. Tato částka se ještě zvýšila na Adventním koncertu 9. 12. o dalších 1513,- Kč. Doufáme, že Vizovické pečivo vyrobené dětmi na  adventních dílničkách, které jste si při obou příležitostech vybrali a  odnesli domů, Vám přinese štěstí a pohodu nejen o Vánocích. Zejména pak  díky účelovému daru pana Michala Kacetla a jeho Studiu grafických prací  ve výši 6000,- Kč jsme piáno na konci prosince zakoupili (zbytek do  celkové částky 12000,- Kč byl uhrazen z prostředků OST) a v lednu se  piáno nastěhuje do školy. Rovněž děkujeme za Vaše štědré příspěvky do zapečetěné pokladničky veřejné sbírky na opravu kostela, kam jste opět přispěli formou dobrovolného vstupného na oba benefiční koncerty 9. a 26. 12. 2012.
 • Adventní dílny se  letos opravdu vydařily. Zatvořit si přišlo 32 dětí a jejich maminky si  uvily na 26 věnců v ceně od 100,- do 200 Kč,- za věnec (cena použitého  materiálu). Celkové náklady OST byly na dětské i dospělé dílny 5733,- Kč, celkem jste přispěli na materiál částkou  5855,- Kč a tato částka  byla vložena do pokladny sdružení. Zisk 122,- Kč byl použit na částečné  uhrazení nedoplatku na Lampiónovém průvodu. Děkujeme za Vaši podporu!
 • Ve Svatomartinském lampionovém průvodu se opět sešlo plno  světýlek, jenom dětí bylo kolem stovky. Celkové náklady OS Tehov byly  1170,- Kč. Tržba z prodeje svařeného vína a z dobrovolných příspěvků na  občerstvení ve výši 563,-Kč bude vložena do pokladny sdružení. Děkujeme. Děkujeme rovněž paní Šebkové a panu Tománkovi za darované lampiony štěstí, paní Valentové, Phethean, Svobodové, Šebkové, Horké a Ruszové za přípravu občerstvení na vlastní náklady a slečně Houskové za odvážnou  cestu ve tmě lesem na koni :-)

Ukázka z fotogalerie

Aktivní členové spolku

 abecedně:

 • Lucie Doláková
 • Klára Hlouchová, Ph.D.
 • Petra Horká - pokladník
 • Lucie Kocmanová
 • Alena Krejčová
 • Petra Pumpová
 • RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D. - místopředsedkyně
 • Petra Svobodová 
 • Mgr. Kateřina Šebková - předsedkyně
 • Mgr. Radana Šimčíková, ředitelka ZŠ a MŠ Tehov
 • Bc. Magdalena Šrůtová
 • Bc. Jan Šrůt