Flétnička pro MŠ

Kroužek zobcové flétny při MŠ probíhá pod vedením lektora OS Tehov jednou týdně přímo v rámci dopolední vzdělávací činnosti MŠ, je tedy určen pro všechny děti. Ačkoli si děti osvojují základy hry na nástroj a naučí se zahrát jednoduchou melodii, záměrně nemluvíme o výuce zobcové flétny. Těžiště činnosti spatřujeme v dechové, rytmické a základní hudební výchově, a dále v podpoře řečových schopností (podpora logopedického rozvoje) a rozvoj jemné motoriky.

Kroužek je zdarma, je finančně podporován prostřednictvím Veřejné finanční podpory obce Tehov. Flétny jsou v majetku MŠ, hygienické čištění a dezinfekci fléten zajišťuje lektor.

Lektor: Mgr. Kateřina Šebková