Flétna

Základy hry na zobcovou flétnu, seznámení s notami, děti si donesou vlastní nástroj.

Určeno pro žáky ZŠ.

Lektorka s dětmi pracuje individuálně, během dvouhodinové lekce se děti prostřídají, začátečníci si osvojí základy hry, starší se učí těžší skladby, secvičují souzvuky. Lekce bude probíhat v prostorách Základní školy Tehov.

Děti z flétnového kroužku vystupují při různých příležitostech v Tehově, secvičí vystoupení pro rodiče.

Lektor: Mgr. Radana Šimčíková