Děkujeme za podporu

Spolek OS Tehov, z.s. by chtěl touto cestou moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na přípravě akcí pro děti, i všem dárcům, díky nimž mohou tyto akce vůbec probíhat. Dárců si vážíme o to víc, že to jsou to ve velké většině naši sousedé, občané Tehova, jimž není dění v obci lhostejné. Jejich jména a/nebo odkazy na jejich firmy zveřejňujeme, jako výraz díků, níže na této stránce. Neméně děkujeme i těm z Vás, kteří jste přispěli anonymě. V našem případě platí, že není malého příspěvku. I za pár korun lze koupit drobnost, která potěší některé z dětí třeba jako odměna na příštím Dětském dnu. Rovněž děkujeme za veškerou materiální pomoc, věnování reklamních předmětů a odměn pro děti. V neposlední řadě patří veliké díky i Obci Tehov, která naši činnost podporuje formou Veřejné finanční podpory.
Přispět na naši činnost můžete nejlépe formou daru, který si můžete odepsat z daňového základu (sepíšeme s Vámi Darovací smlouvu), případně prostým zasláním částky na náš transparentní účet u FIO banky a.s. Transparentnost spočívá v tom, že může kdokoli sledovat pohyb finančních prostředků zde.

Naši dárci:

Jaroslav Dědek, Studio JANTAR, s.r.o.

Ing. arch. David Hlouch

Jiří Nenadál, Autoservis

Michal Kacetl, Studio grafických prací

Hana Mikolášková, Equitrading

Lenka a František Zelenkovi

Milada Bulderbergsová, Botanica

logo daikin
             

 logo kreativo   

 mediaresearch logo