Flétnička pro MŠ

V letošním roce neotevíráme kroužek zobcové flétny při MŠ, ale seznámení se zobcovou flétnou bude probíhat pod vedením lektora OS Tehov jednou týdně přímo v rámci dopolední vzdělávací činnosti MŠ. Ačkoli si děti osvojují základy hry na nástroj a naučí se zahrát jednoduchou melodii, záměrně nemluvíme o výuce zobcové flétny. Těžiště činnosti spatřujeme v dechové, rytmické a základní hudební výchově, a dále v podpoře řečových schopností (podpora logopedického rozvoje) a rozvoj jemné motoriky.

Lektor: Mgr. Kateřina Šebková