Výtvarný

Výtvarné umění je jazyk, kterému se dá rozumět a kterým můžeme také samozřejmě hovořit. Porozumění tomuto jazyku a jeho užívání je cílem mého kurzu. Během roku nahlédneme základní výtvarné problémy, jako např. linie, barva, tvar, hmota, prostor, atd. Vše bude podáno hravou formou adekvátní věku žáků. Zkusíme si vytvořit práce dle skutečnosti, práce fantazijní, plošné, trojrozměrné, práce v interiéru i v krajině, abstraktní a konkrétní. 

Určeno pro děti od 6ti let.

Kroužek bude otevřen při minimálně 10 přihlášených dětech, maximum je 15 žáků.

Lektorka: Ludmila Hlavsová a Ludmila Hlavsová ml.