Hudební odpoledne

Děti poznají, jak je hudba krásná a radostná zábava. Lektor dětem ukáže, jak se hudba tvoří, seznámí děti se základy hry na různé hudební nástroje (klavir, saxofon, fletna, bicí) tak, aby se dětem zalíbily a třeba se na ně samy začaly učit hrát. Budou si k tomu samozřejmě i zpívat.
Cílem je, aby děti pochopily, že hra na nástroj není jen tvrdá dřina, ale i spousta legrace a nových zážitků, o to silnějších, že jsou sdílené s kamarády. 

Určeno výhradně pro děti navštěvující družinu školy.

Kroužek bude probíhat v prostorách ZŠ Tehov v pátek odpoledne.

Lektor: Vojtěch Válka, absolvent ZUŠ Říčany, hraje na bicí, saxofon a klavír.

Vzhledem k časové vytíženosti lektora a jeho častějším zájezdům jsme se rozhodli kroužek nezpoplatnit a dotovat z prostředků OS Tehov. Pokud kroužek odpadne, děti zůstanou v družině. Zároveň si od kroužku zdarma slibujeme jeho zpřístupnění všem dětem, které projeví zájem, i kdyby se musely kvůli velkému počtu zájemců střídat. Ve školním roce 2017/18 lektor zatím kroužek NEPOTVRDIL.