Angličtina

Zábavná výuka anglického jazyka. Při hodinách se učíme tak, aby to děti zároveň bavilo - i pilování gramatiky může být vlastně zábava! Ale také posloucháme a zpíváme písničky, hrajeme hry a scénky - vše anglickém jazyce. Cílem kurzu bude komunikace a schopnost dětí použít cizí jazyk a to bez ostychu. Budeme spolu mluvit tolik, aby dětem připadalo přirozené používat cizí jazyk a nestyděly se.

Cena: 1500,- Kč za pololetí + pro žáky od 3. ročníků cvičebnice (v ceně cca 250 Kč) + učebnice (cca 250-300 Kč dle úrovně). Možnost zpětného odkupu učebnic po skončení kurzu, rovněž mladší ročníky mohou zakoupit použité učebnice za sníženou cenu.

Maximální počet dětí ve skupině je 8. Děti budou rozděleny do skupin podle úrovně znalostí.

Hodiny budou probíhat v prostorách ZŠ Tehov.

Úrovně kurzu: 

  • Začátečníci (1. třída)

  • Mírně pokročilí (2. třída)

Po dohodě s paní učitelkou Petrou Kohoutkovou používáme stejné učebnice + pracovní sešity, jaké mají prvňáci a druháci ve škole (Happy House 1, Happy House 2), tj. zároveň ušetříte za nákup dalších učebních materiálů. Děti mají možnost si procvičit slovní spojení a věty, které se naučí ve školních hodinách a v šikovných skupinkách vždy  i něco navíc, na co vzhledem k počtu  žáků a frekvenci školních hodin paní učitelce nezbyde čas. Zkušenost ukázala, že tato forma má velký smysl,  děti mají jazyk více zažitý a bez ostychu se vyjadřují. Proto jsme se rozhodly touto formou pokračovat nadále.

  • Mírně pokročilí (3.-5. třída) – vybíráme vždy typ učebnice, který bude vyhovovat dané úrovni žáků ve skupince.

  • Pokročilí –  navazující kurz pro žáky 2 stupně a studenty nižších gymnázií 

Lektor: Gabriela Dědková