Informace ke kroužkům

Aktuální ROZVRH zájmových kroužků pro děti naleznete ZDE. Přihlašování na kroužky pro rok 2018/2019 bude formou vyplnění papírové přihlášky, která bude k dispozici od poloviny září ve škole/v družině, případně ke stažení ZDE (PDF). Váš zájem o kroužek již nyní můžete nahlásit příslušnému lektorovi (kontakty níže).

Výtvarný kroužek: Ludmila Hlavsová (domluva ve školní družině)

Dětský folklórní soubor Svatojánek: Kateřina Šebková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Angličtina: Gabriela Dědková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zobcová flétna: Radana Šimčíková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Pohybové hry: Jan Neuwirth (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Dnes vařím já: Radana Šimčíková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Keramika: Olga Suchá (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Děti, které podají přihlášku na daný kroužek v prvním pololetí, na druhé pololetí ji podávat nemusejí. Chcete-li se odhlásit, stačí poslat e-mail příslušnému lektorovi. Chcete-li se přihlásit v pololetí na jiný/další kroužek, kontaktujte příslušného lektora. V případě volné kapacity budete vyzváni k podání nové přihlášky na daný kroužek.

PROSÍME VĚNUJTE POZORNOST INFORMACÍM NÍŽE, VĚTŠINA Z NICH JE ROVNĚŽ UVEDENA NA PŘIHLÁŠCE, KTEROU PODEPISUJETE.

Kroužky pro 1. pololetí šk. roku 2018/19 probíhají od 1. října 2018 do 31. ledna 2019, pro 2. pololetí šk. roku 2018/19 pak od 4. února do 31. května 2019. V červnu je ponechán prostor pro náhrady a nácvik vystoupení na tehovské pouti, která je plánována předběžně na sobotu 22. 6. 2019. Podrobnosti o náplni kroužků naleznete u jednotlivých kroužků v přehledu po kliknutí.

Výuka se nekoná ve dnech školních prázdnin a státem uznaných svátků. Rovněž se kroužky nekonají ve dnech vyhlášeného ředitelského volna v ZŠ Tehov.

  • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019, kroužky pro 1. pololetí tak končí čtvrtkem 1. 2. 2018.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 25. 2. do 3. 3. 2019.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019, kroužky se nekonají, stejně tak o Velikonočním pondělí 22. dubna

Způsob platby: Kurzovné se platí převodem na účet 2900191964/2010, Fio banka, a.s., jako VS uvádějte datum narození dítěte, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte. Po dohodě lze platbu provést v hotovosti. Platbu proveďte prosím nejpozději do konce října (pro 2. pololetí do konce února), v opačném případě bude místo uvolněno náhradníkovi. V případě nevyhovujícího termínu nebo náplně kurzu lze nejpozději po první hodině od účasti ustoupit bez povinnosti platit kurzovné. Kurzy probíhají buď v ZŠ, MŠ, na sále OÚ, případně v okolní přírodě (uvedeno v rozvrhu).

Ceny kroužků za pololetí pro školní rok 2018/19: Keramika (90min 1x za 14dní) 1000 Kč, Výtvarný (90min) 1000 Kč, Angličtina (45min) 1500 Kč, Pohybové hry školáci (90min) 700 Kč, Flétna (60min) 500 Kč, Folklórní (45min) 500 Kč, Dnes vařím já (90 min) 1500 Kč. Kroužky pro MŠ: Angličtina hrou (30min) 700 Kč.

SLEVY: Sourozenecká sleva: Druhý a další sourozenec sleva 10 % z ceny (nejstarší dítě platí plnou cenu za všechny své kroužky, mladší za všechny své kroužky cenu sníženou, kroužky sourozenců se mohou lišit). Děti členů OST 10% sleva na všechny kroužky. Slevy nelze sčítat.

Vyplněnou přihlášku (pro každý kroužek zvlášť) a souhlas se zpracováním údajů s Vaším podpisem prosím odevzdejte nejpozději na první lekci lektorovi. Informaci o Vašem zájmu o konkrétní kroužek zasílejte prosím co nejdříve na uvedené kontakty. Počet dětí v kroužcích je omezen, bude přihlíženo k pořadí přihlášených.

  Lektorky/lektoři kroužků nabízejí možnost vyzvednutí/návrat dětí z/do družiny ZŠ Tehov, ovšem výhradně dle seznamu dětí sestaveného na základě řádně vyplněných přihlášek. Je nutné tuto skutečnost uvést do přihlášky a zároveň PÍSEMNĚ sjednat s družinářkou svolení k vyzvednutí dítěte lektorkou!

Pro odpolední kroužky je možné rovněž nechat lektorkou vyzvednout dítě z MŠ Tehov (pokud ji zapíšete do evidenčního listu v MŠ!), ale POZOR, vracení dětí do MŠ již není možné!! Je nutné dítě vyzvednout po kroužku u lektorky v místě konání kroužku odpovědnou osobou.

Dítě, které neodevzdá řádně vyplněnou přihlášku, nebude moci (z důvodu krytí případné pojistné události pojišťovnou) kroužky navštěvovat! Lektor převezme dítě pouze na základě seznamu, ve kterém budou jen řádně přihlášené děti! Děkujeme za pochopení.